Formularul E112

Formularul E112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament in statele membre ale Uniunii Europene in baza Regulamentelor europene de securitate sociala nr. 1408/71 コi 574/72. Din totalul celor 84 de formulare eliberate, pentru 14 formulare sunt in curs de derulare activitatile de decontare a costurilor serviciilor medicale, iar suma ce urmeaza a fi decontata este de 234.810 euro.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a eliberat, pana la data de 20.11.2007, un numar de 84 de formulare E 112, asiguratilor romani care au necesitat tratament in statele membre ale Uniunii Europene in baza Regulamentelor europene de securitate sociala nr. 1408/71 コi 574/72. Din totalul celor 84 de formulare eliberate, pentru 14 formulare sunt in curs de derulare activitatile de decontare a costurilor serviciilor medicale, iar suma ce urmeaza a fi decontata este de 234.810 euro.

Casele de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii elibereaza formularul E112 solicitantilor, daca se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

* asiguratul iコi transfera reコedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE コi necesita mentinerea dreptului la prestatiile de boala - maternitate acordate pana la momentul transferului in Romania,

* asiguratul urmeaza sa efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din Romania, iar acesta nu poate fi acordat intr-un interval de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in tara noastra, luandu-se in considerare starea curenta de sanatate a persoanei コi evolutia probabila a bolii.

Asiguratii care solicita formularul E112 vor depune la casa de asigurari de sanatate de care apartine urmatoarele documente: cerere; copie a actului de identitate sau, dupa caz, a certificatului de naコtere; un raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului in strainatate, numai pentru cea de a doua situatie; dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului コi faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat intr-un interval de timp normal in nici una din unitatile sanitare din Romania; precum コi o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care sa rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta. in situatia in care asiguratul iコi schimba reコedinta va prezenta コi un inscris medical din care sa rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurari de sanatate nu intervin in intocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavand atributii in acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.

In anul 2007, in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate au fost alocate 20 de milioane de lei pentru toate prestatiile medicale acordate asiguratilor romani intr-un stat membru al Uniunii Europene, atat pe baza cardului european de asigurari de sanatate, a formularului E112 cat コi a celorlalte formulare europene. in anul 2008 suma propusa spre aprobare, cu aceeaコi destinatie, este de 348 de milioane de lei.

Sursa: Revista Medica

Vizionare placuta


Kudika
30 Noiembrie 2007
Echipa Kudika
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:

Ti-a placut acest articol?

Aboneaza-te pe Kudika pentru a primi articole similare.


Setari Cookie-uri